Không nhận diện được thuê bao, vui lòng truy cập bằng 3G/4G của Viettel Đăng nhập
Thanh toán

Thanh toán

Khách hàng phải trả cước sử dụng dịch vụ tùy theo từng gói cước đăng ký trước.  Hiện tại HOTNEWS 24H có các gói cước như sau: 
- Gói ngày: 2.000 đồng/ ngày 
- Gói tuần: 7.000 đồng/ tuần 
Giới thiệu | Chính sách| Thanh toán| Hướng dẫn | Liên hệ