Không nhận diện được thuê bao, vui lòng truy cập bằng 3G/4G của Viettel Đăng nhập
Chính sách

1. Chính sách

Quy tắc này là một nghĩa vụ ràng buộc về mặt pháp lý cho bạn. Nếu bạn KHÔNG đồng ý với các nghĩa vụ quy định trong Quy tắc này và tuân thủ tất cả các yêu cầu quy định trong Quy tắc này, bạn KHÔNG có quyền sử dụng wap và bạn ngay lập tức phải rời khỏi trang http://hot24h.com.vn Nếu bạn muốn sử dụng tất cả các dịch vụ được cung cấp bởi wap, chúng tôi đề nghị bạn đọc kỹ các Quy tắc này và xác nhận rằng bạn đã quen thuộc và đồng ý hoàn toàn chấp nhận các quy tắc này trong quá trình sử dụng.

Truy cập đến http://hot24h.com.vn: khách hàng sử dụng dịch vụ cần đăng ký một trong các gói cước để trở thành thuê bao của http://hot24h.com.vn bằng số điện thoại của mình (Đọc phần Hướng dẫn). Chỉ khi đã đăng ký gói cước thì người sử dụng mới có thể xem được các nội dung cung cấp trong ứng dụng

Bạn đồng ý chỉ truy cập sử dụng http://hot24h.com.vn với mục đích hợp pháp. Bạn có trách nhiệm về việc hiểu biết và tuân thủ các quy định, quy tắc gắn liền với việc sử dụng trang http://hot24h.com.vn; việc sử dụng mạng hay dịch vụ nào khác có kết nối với http://hot24h.com.vn; thiết bị bạn sử dụng để truy cập http://hot24h.com.vn.

Truy cập tới http://hot24h.com.vn, bạn đồng ý sẽ KHÔNG hạn chế hay ngăn cản người sử dụng khác sử dụng dịch vụ; 

Thông tin trên wap được cung cấp như những gì hiện có. CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN THIÊN PHÚ không đưa ra cam kết bảo đảm hoặc tuyên bố bất kì về tính chính xác hoặc tính trọn vẹn đối với nội dung trang wap này. CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN THIÊN PHÚ sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất cứ thiệt hại phát sinh trực tiếp, ngẫu nhiên, hậu quả gián tiếp hoặc gây khó khăn có liên quan đến việc truy cập hoặc sử dụng bất kỳ thông tin trên trang wap HOTNEWS 24H

Khi bạn truy cập sử dụng dịch vụ, bạn hoàn toàn đồng ý và chấp nhận về các quy tắc ở trên của chúng tôi và bạn không được khiếu nại bất cứ điều gì về dịch vụ.

Phí của bên thứ 3: Bạn có thể phải chịu phí truy cập hoặc phí dữ liệu từ bên thứ 3 (chẳng hạn nhà cung cấp dịch vụ internet hay nhà cung cấp dịch vụ di động) liên quan đến việc sử dụng nội dung của bạn.

2. Bảo mật

Chúng tôi không thu thập bất kì thông tin nào từ thiết bị truy cập và luôn đảm bảo sự riêng tư của bạn khi tham gia vào wap. Vì vậy nếu có bất kỳ vấn đề nào xảy ra nếu sự riêng tư của bạn bị xâm phạm hoặc lạm dụng, bạn nên tìm hiểu thêm về các thông tin và liên hệ với bên thứ 3. Bạn phải chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản phí đó.

3. Về các điều khoản này

Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản này hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung nào áp dụng cho dịch vụ, chẳng hạn như để phản ánh những thay đổi về luật hoặc những thay đổi về dịch vụ của chúng tôi. Bạn nên thường xuyên tìm hiểu về các điều khoản này. Chúng tôi sẽ đăng thông báo về các sửa đổi đối với các điều khoản này và các điều khoản bổ sung

Giới thiệu | Chính sách| Thanh toán| Hướng dẫn | Liên hệ